V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DREISEITLOVÁ, Miluše

Miluše DREISEITLOVÁ (* 27. 3. 1942 Přerov, † 13. 1. 2004 Praha)  – herečka; manželka herce Zdeňka Hrušky (* 1936) a matka herců Libora Hrušky (* 1965) a Zdeňka Hrušky (* 1971). Po absolvování herectví na DAMU (1963) byla členkou Divadla pracujících v Gottwaldově (1963–67) a Státního divadla v Ostravě (1967–73). Před kamerou debutovala jako kamarádka hlavní hrdinky Věry () ve snímku Jiřího Hanibala Život bez kytary (1962) a její druhou a zároveň poslední rolí byla herečka Vlasta v adaptaci div. hry Pavla Kohouta režisérkou Evou Sadkovou Dvanáct (1964). Poté se už postavila jen před tv. kameru ve filmech Detektivem proti své vůli (1979), Uloupené dětství (1987) a To nám byl čert dlužen (1988). Ojediněle se věnovala i dabingu. K filmu Dvanáct se krátce před smrtí vzpomínala v retrospektivním dokumentu Po čtyřiceti letech (2003).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!