V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DRBOHLAV, Jaroslav

Jaroslav DRBOHLAV (* 13. 1. 1947  Praha, † 28. 4. 1985 Praha)  – herec; syn divadelního fotografa Karla Drbohlava (1906–1971) a bratr herečky J. Drbohlavové. Od předškolních let byl členem Dismanova dětského rozhlasového souboru. Po absolvování herectví na DAMU (1969) působil v Divadle F. X. Šaldy v Liberci (1969–74) a od roku 1976 byl členem Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze, kde vytvořil velký počet rolí v klasickém i současném repertoáru (Čas tvého života, Namlouvání a ženění, Jak se vám líbí, Cesta Karla IV. do Francie a zpět). Hostoval i v pražském Činoherním klubu (Návrat domů). Ve filmu se objevoval od dětských let (Jurášek, 1956; Kuřata na cestách, 1962; Škola hříšníků, 1965), ale výrazněji se uplatnil až v rolích mladíků (My, ztracený holky, 1972). Často hrál v detektivních příbězích, jak pachatele (Smrt si vybírá, 1972; Osud jménem Kamila, 1974), tak oběti zločinu (Noc klavíristy, 1976) i vyšetřovatele (Čas pracuje pro vraha, 1979). Několikrát si před kamerou oblékl vojenskou uniformu (Dva muži hlásí příchod, 1975; Boty plné vody, 1976; Kluci z bronzu, 1980; Boj o Moskvu, 1985). Zdařilejší kreace předvedl spíš v postavách s pochybnými morálními profily, jako byl např. nezodpovědný učitel a ctižádostivý sportovec Honza v Muchnově povídce Láska z triptychu Profesoři za školou (1975) nebo záletný vysokoškolský asistent Michal v situační komedii Samorost (1983). Nicméně většině diváků vytane jako přítel prince (P. Trávníčka) Vítek ze stále reprizované pohádky Tři oříšky pro Popelku (1973). Až do své předčasné smrti se také objevoval na obrazovce: v dalších pohádkách (O zakleté princezně, 1979; Pastýřská pohádka, 1980; Předeme, předeme zlatou nitku, 1981; Burácení s burácem, 1981), inscenacích (mj. Rozhovor, 1972; Ten kůň musí pryč, 1975; Otevři Oči, 1975; Uloupený smích, 1977; Smrt paprsku, 1977) i seriálech (30 případů majora Zemana, 1974–79; Arabela, 1979; Malý pitaval z velkého města, 1982).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!