V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DRAHOKOUPILOVÁ, Marie

Marie DRAHOKOUPILOVÁ (* 12. 6. 1941 Praha)herečka. Pochází z rodiny stavebního inženýra a nadšené ochotnice. Už na základní škole navštěvovala dramatický kroužek a sama se v sedmé třídě přihlásila do Dismanova dětského rozhlasového souboru. Po maturitě na gymnáziu v Kubelíkově ulici absolvovala studium herectví na DAMU (1963) a na dvě sezony nastoupila do Městského divadla Kolín (Pygmalion). Roku 1965 ji angažoval V. Lohniský do pražského Divadla S. K. Neumanna (Zavraždění sv. Celestýny, Kupec benátský, Skapinova šibalství, Plaňka, Večer tříkrálový, Jak je důležité míti Filipa, Marie Stuartovna), kde setrvala do roku 1980, kdy po sňatku s rakouským občanem ukončila div. dráhu a žila střídavě ve Vídni a v Praze. Od dívčích typů záhy přešla k charakterním rolím komediálně i romanticky laděným. Svým fotogenickým zjevem atraktivní mladé ženy štíhlé a ztepilé postavy a výrazného profilu tváře, kterou zdobí velké oči a ostře vykrojené rty, dokonale souzněla s postavami hrdých, tajuplných, rafinovaných a nevypočitatelných žen, vědomých si své krásy a patřičně toho využívajích vůči mužským protějškům, které dokážou okouzlovat, dráždit, zraňovat, a dokonce i vraždit. Před kamerou debutovala epizodkami v Novákových filmech ze života mladých lidí Štěňata (1957) a Hlavní výhra (1959). První větší příležitosti jí v polovině 60. let přinesly filmy podle předloh a námětů Pavla Kohouta, který některé i sám režíroval. Důvěrně blízká jí byla především úloha čerstvé absolventky DAMU Lenky, která s dalšími jedenácti spolužáky ze stejného ročníku přijme angažmá v jednom oblastním divadle, ve film. verzi experimentální div. hry Dvanáct (1964), režírované Evou Sadkovou. Ústřední roli energické, umíněné a velmi vychytralé absolventky pedagogického institutu Vlasty Dočekalové, podnikající fingované manželství kvůli trvalému pražskému bydlišti, vytvořila v Kohoutově příběhu ze současnosti Svatba s podmínkou (1965). Dívčí protagonistkou byla v hudební komedii V. Čecha Bylo čtvrt a bude půl (1968), kde ztělesnila rozvedenou sekretářku Janu Havelkovou. Na doporučení J. Krejčíka ji obsadil Václav Gajer do titulní role tajemné mstitelky Lenky Stříbrné v psychologickém dramatu Flirt se slečnou Stříbrnou (1969) podle Škvoreckého románu Lvíče. Do renesančního šlechtického kostýmu se oblékla ve dvou historických komediích Karla Steklého, aby zpodobnila sličnou Annu Marii, manželku Viléma z Rožmberka (Svatby pana Voka, 1970), a poté Vokovu umírající ženu Kateřinu z Ludanic (Pan Vok odchází, 1979). Jako Alžběta se představila v Herzově dramatu Morgiana (1972). Vedle menších postav středoškolských profesorek (Třicet panen a Pythagoras, 1973; Poslední ples na rožnovské plovárně, 1974), cellistky (Touha Sherlocka Holmese, 1973) a Francouzky (Cirkus v cirkuse, 1975) hrála především manželky, nezřídka charakterově a morálně pokřivené, skrývající své nekalé úmysly (Veľká noc a veľký deň, 1974; Běž, ať ti neuteče, 1976; Zítra vstanu a opařím se čajem, 1977; Rosnička, 1979). Obdobnými povahovými rysy se vyznačuje také její krásná a vypočítavá barmanka Ilona z Schulhoffova kriminálního příběhu Osud jménem Kamila (1974). Smysl pro komediální nadsázku prokázala nejlépe v postavě mladé nevěsty Jarmily Poupětové, která marně hledala svého ženicha mezi třemi k nerozeznání si podobnými muži (všechny hrál J. Sovák), v kriminální komedii J. Macha Tři nevinní (1973). Od počátku 80. let, kdy se provdala do Rakouska, se na plátně objevuje už velmi vzácně a pouze v epizodních rolích, např. vedoucí zájezdu (Jára Cimrman, ležící, spící, 1983), lékárnice (Pehavý Max a strašidlá, 1987). Po rozvodu se vrátila do vlasti roku 1993, ale už točí jen příležitostně: správcová (Svatba upírů, 1993), markýza Novohradská (Král Ubu, 1996) a zatím naposled se po odmlce na film. plátně objevila ve snímku I. Pokorného Bouřlivě s tebou (2007). Nezanedbatelná byla také její spolupráce s televizi, kde účinkovala v řadě inscenací (Křišťálová noc, 1966; Měsíc s dýmkou, 1967; Maltézský sokol, 1968; Dáma v jezeře, 1970; Psíčci lorda Carltona, 1970; Kam slunce nechodí, 1971; Haldy, 1978; Start, 1980; Tedaldo a Elisa, 1991; Ariaadnina nit, 1992; Opravdová láska, 2007) a s I. Kačírkovou uváděla jazykové kurzy Mluvíme francouzsky (1975). Jen výjimečně přijala účinkování v seriálech, když těm normalizačním se pečlivě vyhývala (Duhový luk, 1972; Haldy, 1973; Teta, 1987; Dokonalý svět, 2010). V posledních letech se věnuje dabingu a práci v rozhlase. Vzpomínkový bilanční medailon s ní natočil George Agathonikiadis pro cyklus ČT Neobyčejné příběhy (2010).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!