V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DOUBRAVA, František Miroslav

František Miroslav DOUBRAVA (* 27. 3. 1919 Bratřejov, okres Sedlčany, † 28. 12. 2003 Praha)  – herec. Na sklonku 30. let začínal v Pražském dětském divadle a během okupace hrál u zájezdové společnosti Nová česká scéna. První poválečné období působil na jevištích v Praze (Nezávislé divadlo v Alhambře, Městské oblastní divadlo Žižkov), Českých Budějovicích a Kladně. Roku 1953 nastoupil do angažmá v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze, odkud roku 1961 přešel do Divadla Jiřího Wolkera, kde setrval až do odchodu do penze. Debutoval před kametou už krátce po válce, ale v krátkém filmu Kdo je vinen (1946). V celovečerním hraném filmu byl od počátku 50. let hojně využíván filmaři pro postavičky rozličných sociálních typů s širokým rejstříkem profesí, mezi nimiž nejčastěji figurují dělníci a řemeslníci (Past, 1950; Zocelení, 1950; Bylo to v máji, 1950; Usměvavá zem, 1952; Divotvorný klobouk, 1952; Dařbuján a Pandrhola, 1959; O medvědu Ondřejovi, 1959; Černá dynastie, 1962), lazebník (Císařův pekař a pekařův císař, 1951), zřízenci (Tajemství velikého vypravěče, 1971; Vítězný lid, 1977), příslušníci bezpečnosti (Milujeme, 1951; Bílá spona, 1960; Kde alibi nestačí, 1961; Každá koruna dobrá, 1961; Strašná žena, 1965; Aféry mé ženy, 1972; Romance za korunu, 1975), vojáků (Ztracená stopa, 1953; Jak se budí princezny, 1977), redaktoři a reportéři (Rychlík do Ostravy, 1960; Muž z prvního století, 1961; Handlíři, 1963), vědec (Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, 1974), úředníci (Zbraně pro Prahu, 1974; Osvobození Prahy, 1976), vrátní (Král Králů, 1963; Svatá hříšnice, 1970), pedagogové (Život bez kytary, 1962; Což takhle dát si špenát, 1977), vedoucí obchodu (Bouřlivé víno, 1976). Zřídka účinkoval i na obrazovce (Kdo hledá, najde, 1974; Rudý primátor, 1986). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!