V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DOSTAL, Karel

Karel DOSTAL (* 14. 3. 1884 Poděbrady, † 1. 3. 1966 Praha)  – herec a režisér; syn herečky Marie Horské (1847–1917), bratr spisovatele Adolfa Bohuslava Dostala (1873–1939) a herečky L. Dostalové. Pocházel z herecké rodiny. Původně studoval filozofii, později se rozhodl pro divadlo. Po studiích herectví a režie na Dramatické škole v Berlíně (1905–08) byl členem německých divadel (1908–15) a Nového vídeňského divadla (1918 a 1919). Po návratu do vlasti se stal prvním ředitelem nově ustaveného Jihočeského národního divadla v Českých Budějovicích (1919–20), krátce byl uměleckým vedoucím Slovenského národního divadla v Bratislavě (1920), režisérem Městského divadla na Královských Vinohradech (1920–22). V roce 1922 ho angažoval K. H. Hilar do Národního divadla v Praze, kde působil jako herec, režisér a šéf činohry do svého odchodu do důchodu (1955). V 50. letech režíroval pohostinsky v Městských divadlech pražských i na mimopražských scénách (v letech 1958–59 byl šéfem činohry v Pardubicích). Ve své režijní tvorbě širokého repertoárového záběru se zaměřoval zejména na hry se závažnou problematikou, filozoficky podnětné a politicky angažované, při jejichž inscenování kladl důraz také na jejich vizuální složku. Ačkoliv byl především režisérem, s chutí hrál menší role příslušníků inteligence a buržoazie, v nichž uplatnil svůj aristokratický vzhled. Do obdobných charakterů důstojných mužů přísně korektního zevnějšku a ukázněného nitra byl obsazován též filmaři od počátku zvukové éry. Zpravidla se jednalo o postavy starších intelektuálů, vysokých činovníků a úředníků (Svět patří nám, 1937; Tři vejce do skla, 1937; Hotel Modrá hvězda, 1941; Rozina sebranec, 1945), advokátů (Pan otec Karafiát, 1935; Sobota, 1944), soudců (Načeradec, král kibiců, 1932; Zlatá Kateřina, 1934; Druhá směna, 1940), lékařů (Maskovaná milenka, 1940; Nebe a dudy, 1941; Tanečnice, 1943), profesorů (Studentská máma, 1935; Humoreska, 1939; Krakatit, 1948; Mikoláš Aleš, 1951), bankéřů a průmyslníků (Grandhotel Nevada, 1934; Muž z neznáma, 1939; Valentin Dobrotivý, 1942; Čtrnáctý u stolu, 1943). Z plejády čtyř desítek film. rolí svou závažností vybočují postava ministra propagandy v Haasově film. přepisu Čapkova dramatu Bílá nemoc (1937) a úloha rozsochatého venkovského řezbáře Lukáše Hlavsy v dramatu M. Friče Barbora Hlavsová (1942). Svou tvář propůjčil také několika autentickým historickým osobnostem: císař Rudolf II. (Cech panen kutnohorských, 1938), houslový virtuos Niccolò Paganini (Housle a sen, 1946) a generál Windischgrätz (Revoluční rok 1848, 1949). Naposledy se na plátně objevil jako továrník v Čechově historickém dramatu Pochodně (1960). Ve 30. letech se podílel na akcích na obranu demokracie před fašismem (mj. v Klubu českých a německých divadelníků, 1935–38). Nositel Řádu práce (1953) a titulu Zasloužilý umělec (1964).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!