V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DOMESOVÁ, Lucie

Lucie DOMESOVÁ provdaná Samcová (* 22. 3. 1958 Praha)herečka; dcera divadelního režiséra Hugo Domese (1925–1987) a matka divadelního režiséra Matěje Samce (* 1985). Absolvovala hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1979). Od roku 1977 byla členkou Divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech. Za rekonstrukce historické budovy divadla byla spoluautorkou a pak i uměleckou vedoucí minimalizované formy městského divadla v Lázeňském domě Tosca a poté hrála v Městském divadle Karlovy Vary až do zrušení jeho stálého souboru. Roku 1993 spoluzakládala Divadla Dagmar. Nyní je redaktorkou časopisu Promenáda i ČRo Plzeň, patří k provozovatelům Klubu Paderewski a uměleckou vedoucí Divadla v patře, které založila roku 2004. Byla též členkou zastupitelstva města (1998–2002). K českému filmu ji zatím poutají dvě dívčí role: účastnice pionýrského tábora Nikol z Hanibalova dětského filmu Údolí krásných žab (1973) a studentky s tmavými vlasy z Novákova okupačního dramatu Poslední ples na rožnovské plovárně (1974). S dalšími českými kolegy (M. Šplechtová, J. Jurištová, J. Abrhám) hrála ve slov. psychologickém filmu Zoro Záhona Tetované časom (1975). Pro mimopražské angažmá se méně uplatňuje na obrazovce: inscenace Sama uprostřed noci (1989), pohádka 100 + 1 princezna (2006) a seriály (Ordinace v růžové zahradě, 2005; Příkopy, 2007 a Vyprávěj, 2009).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!