V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BAHUL, Milan

Milan BAHUL (* 20. 9. 1960 Bratislava)  – slovenský herec. Původně chtěl být leteckým mechanikem, ale navštěvování dramatického kroužku v dětství ho tak ovlivnilo, že se rozhodl pro studium herectví na bratislavské VŠMU, po jejímž absolvování (1983) a základní vojenské službě působil v martinském Divadle Slovenského národního povstání (1985–89), potom spolupracoval s bratislavskou Novou scénou a od roku 1992 je členem činohry Slovenského národního divadla. Na film. plátně se objevuje nepravidelně od poloviny 80. let ve vedlejších postavách, např. lupiče (V bludisku pamäti, 1984), vojáka základní služby (Zelená léta, 1985), člena horolezecké expedice (Sagarmatha, 1988), rozvedeného zubaře (Playgirls, 1995) a kněze (Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba, 2000). Dramaticky exponovanou roli osudově zamilovaného horala Gorana zahrál v Jakubiskově apokalyptickém podobenství Nejasná zpráva o konci světa (1997). Širšímu okruhu českých diváků utkvěl v paměti jako rázný otec a úspěšný podnikatel Koreň z tv. seriálu Dobrá čtvrť (2005, 2008) a hlavní hrdina romantické pohádky O svatební krajce (2003).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!