V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DOLEŽALOVÁ, Slávka/Věnceslava

Slávka/Věnceslava DOLEŽALOVÁ provdaná Kulhavá (* 28. 9. 1913, † 1977 Praha)herečka. Před kamerou debutovala v režii  S. Innemanna  jako Ferdova dívka v němé verzi filmu Falešná kočička (1926) v hlavní roli s V. Burianem a tutéž roli si zopakovala i ve zvukové verzi (1937), kde V. Ferbasovou  tentokrát „kultivoval“ O. Nový  (zajímavostí je, že v obou filmech i roli hospodyně hrála stejná herečka – A. Nedošinská). Poté se uplatňovala od dívčích let jako představitelka lidových typů v epizodních úlohách služek ještě jednou v němém filmu (Tchán Kondelík a ženich Vejvara, 1929) a pak už zvukových (Fidlovačka, 1930; Jedna z milionu, 1935; Lízin let do nebe, 1937; Boží mlýny, 1938; Jarka a Věra, 1938; Čtrnáctý u stolu, 1943), hrála i švadlenku (Manželství na úvěr, 1936), vychovatelku (Poručík Alexander Rjepkin, 1937), sekretářku (Studentská máma, 1935), ale také animírku (Preludium, 1941). Největší příležitost ze svých třiadvaceti rolí dostala v titulní postavě venkovské dívky zamilované do mladého detektiva (F. Mrázek) v hudební frašce V. Binovce Pepina Rejholcová (1932), kde si i zazpívala. Naposledy se na plátně objevila jako sousedka v Čápově okupačním dramatu Muži bez křídel (1946). Po provdání působila pod jménem Věnceslava Kulhavá jako film. kostymérka, která se od roku 1948 podílela na řadě významných snímků (mj. Měsíc nad řekou, 1953; Stříbrný vítr, 1954; Dalibor, 1956; Třetí přání, 1958; Spanilá jízda, 1963; Kinoautomat: Člověk a jeho dům, 1967; Slasti Otce vlasti, 1969). Naposled ji barrandovské seznamy uvádí u Traplova normalizačního opusu Tobě hrana zvonit nebude (1975).

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!