V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DOLEJŠOVÁ, Bohumila

Bohumila DOLEJŠOVÁ provdaná Knotková (* 30. 9. 1942 Plzeň)  – herečka. Profesionálně začínala na jevišti ve Východočeském divadle v Pardubicích (1960–65), kde ji mohli diváci mj. vidět s J. HrzánemPoprasku na laguně (1962), ale zásadní vliv na její profilaci mělo angažmá v Divadle za branou (1965–72) O. Krejči, po jehož zrušení nalezla existenční útočiště v komorním sdružení Lyra Pragensis. Po pádu totalitního režimu působila v obnoveném Divadle za branou II (1990–94). Před kamereou debutovala v dětském snímku Adama a Otka (1973) a od poloviny 70. let se s ní diváci mohli setkat na plátnech kin v drobných portrétech mladých žen a později matek a manželek, např. ve filmech Jaroslava Balíka (Stín létajícího ptáčka, 1977; Konečná stanice, 1981; Atomová katedrála, 1984; Experiment Eva, 1985), J. Herze (Buldoci a třešně, 1981; Zastihla mě noc, 1985) i jiných režisérů (Borisek malý seržant, 1975; Jak rodí chlap, 1979; Čas pracuje pro vraha, 1979; Oznamuje se láskám vašim, 1989). Obdobné postavy hrála také v televizi: ve filmech (mj. Vrtkavý král, 1974; Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert, 1976; Šéfe, vrať se, 1984; Utopím si ho sám, 1989; Přes padací mosty, 1991) a v seriálech (Dobrá voda, 1982; Sanitka, 1984; Vlak dětství a naděje, 1985; Druhý dech, 1989; Přísahám a slibuji, 1990; Náhrdelník, 1992; Co teď a co potom, 1992; O zvířatech a lidech, 1994; Četnické humoresky, 2000). Bohatá je její spolupráce s rozhlasem a dabingem, namlouvá rovněž audionosiče.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!