V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DOLANSKÝ, Zdeněk

Zdeněk DOLANSKÝ (* 4. 1. 1952 Praha)  – herec; bývalý manžel herečky Márie Dolanské (* 1951), manžel herečky J. Dolanské a otec herce J. Dolanského. Absolvoval studium herectví na DAMU (1975) a prošel mnoha oblastními divadly (Jihlava, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Příbram, Pardubice) a pak i pražskými scénami (Divadlo E. F. Buriana, Divadlo ABC, Labyrint). Od roku 1999 je členem Středočeského divadla Kladno (Revizor, Děti kapitána Granta, Top Dogs, Balada pro banditu, Maryša). První příležitost před kamerou získal v tv. dramatu E. Schorma Lítost (1970), které se však díky normalizaci na obrazovku dostalo až po roce 1989. K českému filmu, nepočítáme-li bezjemnné epizodky (Sarajevský atentát, 1975; Osvobození Prahy, 1976; Cena medu,1986 či Pan Tau, 1988) ho poutá prakticky jediná, zato ale hlavní role filozofujícího mladíka Petra, který hledá mystické zpodobnění nejrůznějších světových náboženství, v meditativním podobenství Stavení (1990). Pak se na plátně mihl už jen v epizodce policisty ve Šteindlerově kriminální černé komedii Perníková věž (2002). Více prostoru tak dostal na obrazovce v inscenacích a filmech (Kdo ví, kdy začne svítat?, 1988; Kučírek versus Kučírek, 1991; Tvář za sklem, 1992; Svatební cesta do Jiljí, 1983; Princ z pohádky, 1995; Pokořitelé Troji, 1997; O Johance s doluhými vlasy, 1998) i seriálech (Případ pro zvláštní skupinu, 1989; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Heřmánci, 1990; Na lavici obžalovaných justice, 1998; Četnické humoresky, 2000; Kriminálka Anděl, 2008). Věnuje se rovněž dabingu.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!