V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DOLANSKÁ, Jana

Jana DOLANSKÁ rozená Hnátová, 1. provdaná Riháková (* 3. 6. 1954 Praha)  – herečka; manželka herce Z. Dolanského. Při gymnáziu se herecky školila na Lidové konzervatoři pro pracující. Po absolvování studia herectví na DAMU (1977) vystřídala div. angažmá v Hradci Králové, Olomouci a Pardubicích, kde působila v tamním Východočeském divadle od roku 1983. Ve filmu debutovala už jako sedmnáctiletá úlohou sestry vězněné a popraené protifašistické bojovnice Marušky Kudeříkové (M. Vášáryová) v Jirešově stylizované poetické biografii …a pozdravuji vlaštovky (1972). Na plátně většinou vytvářela postavy dívek a mladých žen zklamaných v lásce nebo i jinak stíhaných tragickým osudem ve filmech ze současnosti (Hřiště, 1975; Stín létajícího ptáčka, 1977; Podivný výlet, 1977; Zlaté rybky, 1977; Modrá planeta, 1979), ale především v příbězích z nedávné minulosti, kde navíc její role byly rozměrnější a závažnější. Vedle úlohy Arbesovy manželky Josefíny v Soukupově arbesovské biografické fantazii Romaneto (1980) a nešťastné venkovské dívky Hanky v Jakubiskově kronice zednické rodiny Tisícročná včela (1983) ztělesnila komunistickou novinářku Jožku Jabůrkovou, o jejíchž posledních dnech života v cele smrti koncentračního tábora vypráví Herzův film Zastihla mě noc (1985). Později už hrála hlavně zemitější typy venkovských žen: domácí Blažena v Tycově poetické baladě z poválečného jihočeského pohraničí Vojtěch, řečený sirotek (1989), nejstarší z pěti dcer svérázného venkovského lékaře (J. Somr) v Jirešově adaptaci románu Jaroslava Havlíčka Helimadoe (1993), Židovka Fajga ve smutné komedii Zeno Dostála podle Olbrachtových povídek Golet v údolí (1995), vdova Hudlerová ve Vojnárově baladě Cesta pustým lesem (1997) a zatím naposled jako hospodská Boženka ve Vojnárově hořké romanci Lesní chodci (2003). Uplatňuje se také na obrazovce: v pohádkách (O Princezně Janě, 1978; Jánošova kouzelná flétnička, 19 92;O kumburské Meluzíně, 1995; Černokněžník, 1997), filmech (mj. Naděje má hluboké dno, 1989; Červená knihovna, 1991; Requiem, 2001; Pátek čtrnáctého, 2002) i seriálech (Tisícročná včela, 1983; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Heřmánci, 1990; Četnické humoresky, 200; Ordinace v růžové zahradě, 2005) a natáčí také se zahraničními štáby (mj. koprodukční tv. film Der Mann im Salz, 1989).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!