V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DOHNAL, Ada/Adolf

Ada/Adolf DOHNAL (* 17. 8. 1900 Velká Bystřice, okres Olomouc, † 1979 Praha)herec. Po šestiletém působení u venkovských div. společností zakotvil na sklonku 20. let v Praze, kde vystřídal několik angažmá: smíchovská Aréna (1928–33), Uranie, Akropolis (1933–1939) a D 40 (1939–41). Za okupace hrál v div. společnosti A. Hrušky a u V. Buriana, jehož scénu po válce znárodnili a přejmenovali na Divadlo kolektivní tvorby (1945–46). Poté neměl stále angažmá a věnoval se hlavně filmu. K jevištní činnosti se pak vrátil až jako člen Vesnického divadla (1955–58). Objevil se v téměř dvou desítkách filmů, výhradně však v epizodních rolích: poprvé jako komorník v komedii M. Friče Kantor ideál (1932) a naposledy jako tajný policista shodou okolností opět u Friče v jeho životopisném snímku Tajemství krve (1953). Mezitím mu nejčastěji připadly postavičky venkovských chasníků (Děvčátko z venkova, 1937; Jan Cimbura, 1941; Městečko na dlani, 1942), číšníků (Svatební cesta, 1938; Kristian, 1939; Ulice zpívá 1939), listonošů (Veselá bída, 1939; Poznej svého muže, 1940), úředníků (Madla zpívá Evropě, 1940; Gabriela, 1941), šoférů (Přednosta stanice, 1941; Provdám svou ženu, 1941) a strážníků (Pelikán má alibi, 1940; Revoluční rok 1848, 1949). Přesněji řečeno naposled se postavil před kameru v dobové slabomyslné agitce Přiznání Václava Urbánka (1954), nabádající, aby si lidé nechovali sami slepice a nekradli pro ně zrní. Na sklonku života pracoval jako vrátný v Ústředním domě pionýrů a mládeže v Gröbově vile na pražských Vinohradech.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!