V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DOBROVOLNÝ, Adolf

Adolf DOBROVOLNÝ (* 8. 5. 1864 Postoloprty, okres Louny, † 17. 1. 1934 Praha)  – herec a dramatik; manžel herečky S. Dobrovolné. Jako devatenáctiletý zahájil hereckou kariéru v div. společnostech (Josef Faltys, Josef Čížek), pak působil na pražských scénách jako herec (Švandovo divadlo, Městské divadlo Královských Vinohrad) a jako režisér (žižkovská Deklarace; také v Lublani). Po 1. světové válce účinkoval jako kabaretní konferenciér (Kabaret Lucerna) a od roku 1925 jako populární rozhlasový hlasatel. Menší role vytvořil v pěti němých filmech (Zloděj, 1919; Legionář, 1920; Magdalena, 1920; Paličova dcera, 1923; Závrať podivínova, 1923) a ve dvou zvukových (Kariéra Pavla Čamrdy, 1931; Okénko, 1933). Napsal řadu div. veseloher a věnoval se překladatelské činnosti.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!