V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BAGAR, Andrej

Andrej BAGAR (* 29. 10. 1900 Trenčianské Teplice, † 31. 7. 1966 Bratislava)  – slovenský herec, divadelní režisér a pedagog; manžel české baletky Tamary Corpony (1908–1974). Jako čalounický učeň ve Vídni současně studoval večerně na dekoračním oddělení umělecko-průmyslové školy. Po ochotnických začátcích se počátkem 20. let profesionalizoval v Propagačním činoherním souboru Slovenského národního divadla v Bratislavě. Hereckou průpravu doplnil krátkým studiem na Státní konzervatoři v Praze a pak byl se dvěma krátkými přestávkami (Košice, Pardubice) členem činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě (1923–51), kde zastával i funkci ředitele (1945–51). Za druhé světové války, kdy se angažoval v protifašistickém odboji, režíroval pod pseudonymem ve Slovenském rozhlase a vedl Frontové divadlo. Poválečná politická a organizační aktivita (čelný div. a komunistický funkcionář vrcholných orgánů) a pedagogická činnost (1950–62 rektor VŠMU) značně utlumila jeho uměleckou tvorbu. Kromě toho, že je pokládán za jednu z klíčových osobností slov. divadla, má zakladatelský význam pro slov. film. herectví, ačkoliv sám hrál jen v sedmnácti, a to většinou českých filmech. Od začátku ztvárňoval charakterní, sociálně motivované postavy, jeho herecký projev vycházel z realistického herectví s nádechem patosu. Do fondu české kinematografie přispěl např. úlohami Štefánikova přítele Martina Javora (Milan Rastislav Štefánik, 1935), krutého hraběte Šándora Révaye (Jánošík, 1935), šéfa rafinérie Arnošta Getteringa alias šéfa vyzvědačské skupiny (Vzdušné torpédo 48, 1936), bohatého sedláka Ondreje Mikulčíka (Matčina zpověď, 1937), štábního kapitána Michala Jurčíka (Neporažená armáda, 1938), náborníka české vojenské družiny Veselého (Zborov, 1938), slov. osídlence českého pohraničí Hrianka (Ves v pohraničí, 1948) a několika komunistických funkcionářů (Nad námi svítá, 1952; Nástup, 1952; Úplně vyřízený chlap, 1965). Hojně spolupracoval s rozhlasem, pro který napsal mnoho her. Publikoval o divadle do různých periodik a své teoretické názory shrnul v knize O veciach divadla (1980). Jeho životu a dílu byly věnovány sborník Andrej Bagar (1960) a kniha Andrej Bagar (1985) R. Mrliana. Od mládí byl veřejně a politicky činný (organizátor sloven. divadelnictví a dlouholetý člen ÚV KSČ a Poslanec Slovenské národní rady). Kromě titulu národního umělce (1955) byl nositelem a laureátem četných vyznamenání, mj. Štefánikovy ceny za dramatické umění (1934), Národní ceny (1945), Řádu republiky (1955) a Řádu práce (1960).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!