V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DIBARBORA, František

František DIBARBORA (* 19. 11. 1916 Bratislava, † 4. 9. 1987 Bratislava)  – slovenský herec; manžel divadelní dramaturgyně Kvetuše Dibarborové (* 1924). Pocházel z rodiny železničáře. Absolvoval studium herectví na Hudební a dramatické akademii v Bratislavě (1938) a už před jejím ukončením hrál ve Slovenském národním divadle v Bratislavě. S touto scénou spojil většinu své umělecké tvorby jako člen její činohry (1938–40, 1942–46, 1951–81) a operety (1940–42). V letech 1946–51 působil na Nové scéně Národního divadla jako výrazný a populární představitel komediálního herectví. Jeho herecký projev směřoval od burleskní veselosti a komediální nadsázky k tragickým tónům až po dramatické i drastické polohy grotesky. Disponoval velkou muzikálností, pohybovou uvolněností a improvizačními schopnostmi, což uplatnil též při vystupování v estrádních a kabaretních programech po celém Slovensku, ale i v rozhlase a televizi. Ve filmu debutoval těsně před válkou úlohou posluchače vojenské akademie letce Milana Jurčíka v českém filmu Jana Bora Neporažená armáda (1938). K soustavnějšímu účinkování před kamerou se dostal až ve znárodněné kinematografii, kde vytvořil kolem čtyř desítek drobných i velkých postav v českých a slov. filmech, vracejících se do vzdálené i nedávné minulosti, ale mnohdy též se současnými náměty. Jednu z vrcholných kreací v jeho film. kariéře představovala postava arogantního nacistického důstojníka Herrmanna Thieleho v Bielikově dramatu Vlčie diery (1948). Několikrát ho přizvali ke spolupráci čeští film. režiséři, v jejichž dílech protikladných žánrů spolehlivě vykreslil své komické i dramaticky vyhrocené postavy: stratég v Čápově partyzánském dramatu Bílá tma (1948), zamilovaný slov. horník Štefan Palko v Zemanově odborářské komedii Dovolená s Andělem (1952), celník v Čápově psychologickém dramatu Znamení kotvy (1947), soused Varga ve Weissově psychologickém dramatu Zbabělec (1961) a dobrácký kat v Zemanově moderní pohádce Šíleně smutná princezna (1968). Jeho osudy a tvorbu přibližuje knižní sborník František Dibarbora: herec noblesy, komédie i tragiky (2002). Nositel Národní ceny (1949) a titulu Zasloužilý umělec (1966).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!