V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DERZSI, Réka

Réka DERZSI (* 1984 Bratislava)slovenská herečka maďarského původu. Po maturitě na gymnáziu v Šamoríne se stala hereckou elévkou Jókaiho divadla v Komárně, aby po jedné sezoně, další hrála v budapešťském divadle Vidám Szinpad. Herectví vystudovala na VŠMU (2009) v Bratislavě. Hostuje na různých slov. scénách, mj. v Městském divadle v Žilině a Prešporském divadle. Roku 2007 hrála na Letních shakespearovských slavnostech na Pražském hradě jako venkovské děvče Audrey v Horváthově česko-slov. inscenaci komedie Jak sa vám líbí. Před kamerou debutovala ve školních filmech posluchačů VŠMU (Ružový partner, 2006; Prenasledovanie, 2006) i DAMU (Deň jedného herca, 2006). Debutující režisérka Mira Fornay ji v koprodukčním česko-slov.-irském filmu Lištičky (2009) svěřila hlavní roli, psychicky labilní Slovenky Alžbety, jež v Irsku zkouší štěstí jako au-pair a řeší i vztah k sestře, poznamenaný traumatem z minulosti. Hrála i v tv. seriálu Nesmrteľní (2010).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!