V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DERKOVÁ, Jarmila

Jarmila DERKOVÁ provdaná 1. Novotná, 2. Fialová (* 4. 1. 1928 Chropyně, okres Kroměříž)herečka. Profesionálně začínala bez hereckého školení po válce v ostravském Divadle mladých, odkud odešla do Východočeského divadla v Pardubicích (1946), kde se zdržela jedinou sezonu. Pak byla členkou mládežnickém souboru Modrá Halena na Kladně (1947–48), Svobodného divadla v Brně (1948–52), Krajského oblastního divadla Hradec Králové (1952–59), aby se na delší dobu vrátila do Pardubic (královna Alžběta v Marii Stuartovně, Tylova Drahomíra) s tím, že roku 1967 (na vedlejší úvazek) působila i v pražském Divadle za branou. Po nástupu normalizačního vedení pardubické scény (1972) soubor nuceně opustila a poslední angažmá měla v Karlových Varech (1972–75). Až poté, co zanechala jevištní činnosti, nalezla částečné uplatnění před kamerou. Její herecké úkoly ve filmu však nepřesáhly rozměr epizodních anonymních roliček: úřednice (Kam nikdo nesmí, 1979), vedoucí samoobsluhy (Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, 1979), pokladní ČSAD (Poprask na silnici E 4, 1979), dámy se psy (Prázdniny pro psa, 1980), tkadleny (Kouzelníkův návrat, 1984) či lázeňské (Mravenci nesou smrt, 1985). Zahrála si i v britsko-německém filmu Burning Secret/Palčivé tajemství (1988), natáčeném v Mariánských Lázních. Vzácně se objevila i na obrazovce: v seriálu Inženýrská odysea (1979) a inscenacích Řekni mi to beze slov (1979) a Měsíční tónina (1981).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!