V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DERFLER, František

František DERFLER (* 12. 2. 1942 Plzeň)  – herec a divadelní režisér. Absolvoval obor herectví na JAMU (1964) a jedenáct sezon byl v angažmá v pražském Divadle Jiřího Wolkera. Od roku 1975 patřil k hereckým oporám Divadla Husa na provázku, odkud roku 1980 přešel do souboru činohry Zemského divadla, respektive Národního divadla v Brně (v letech 1990–97 byl též šéfem činohry), jemuž zůstal věrný dodnes. Od konce 60. let rozvíjí svou tvůrčí invenci v experimentálních div. souborech (Bílé divadlo, Divadlo U stolu). S filmem přišel do styku jen velmi vzácně. Před kamerou se poprvé objevil v menších úlohách mladíků (Začít znovu, 19634; Handlíři, 1963), ke kterým přibyla po patnáctileté pauze větší úloha otce Eržiky (I. Bittová) v Sísově „provázkovském“ muzikálu Balada pro banditu (1978). A zatím naposled v Müllerově česko-slov. povídkovém filmu Bloudím(2006). Jeho charismatickou tvář lemovanou prošedivělým vousem si tv. diváci vybaví především ze seriálů brněnského studia ČT (Největší z Pierotů 1990; Detektiv Martin Tomsa, 1995; Zdivočelá země, 1997 a Četnické humoresky (2000, 2003). Pro své občanské postoje, které stvrdil i podpisem Charty 77, byl režimem šikanován (významně se podílel na práci kulturního disentu, mj. vydavatel brněnské samizdatové edice Studnice). Zatímco film mu byl zapovězen, mohl se čas od času objevit na obrazovce, jak v NDR tak i u nás (bakalářská povídka Klíče, 1983; krimi Případ žárlivého muže, 1986). Celoživotně se věnuje uměleckému přednesu (pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem). Od roku 2003 působí jako pedagog na JAMU.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!