V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DELLAPINA, Karel

Karel DELLAPINA (* 22. 10. 1916 Sofia, Bulharsko, † 3. 11. 1983)  – herec; manžel herečky I. Bílkové. Profesionální hereckou dráhu zahájil na sklonku 40. let ve Venkovském divadle, odkud přešel do tříletého angažmá v kolínském oblastním divadle, aby nakonec roku 1953 natrvalo zakotvil ve Východočeském divadle v Pardubicích. K filmování se dostal až jako padesátiletý a objevil se postupně v téměř třech desítkách titulů, kde mu však připadly vesměs menší úlohy. Hrál ve filmech pro děti a mládež (Princ Bajaja, 1971; Páni kluci, 1975; Brontosaurus, 1980), v ideologicky tendenčních dílech (Cesty mužů, 1972; Tam, kde hnízdí čápi, 1975; Vítězný lid, 1977; Hněv, 1977), detektivkách (Dům ztracených duší, 1967; Po stopách krve, 1969; Vražedné pochybnosti, 1978) a historických snímcích (Pan Vok odchází, 1979; Hra o královnu, 1980; Putování Jana Amose, 1983; Komediant, 1984). Jedinou hlavní film. roli vytvořil v postavě vězněného válečného zločince Karla Krause ve Sklenářově dobrodružném dramatu Muž na útěku (1968), ale divákům se spíš vybaví jako Bouřňák ze dvou dílů Schmidtovy trilogie podle příběhů Eduarda Štorcha (Volání rodu, Na Veliké řece, 1977). Na obrazovce se objevil v seriálu 30 případů majora Zemana (1974–79).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!