V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DEJMEK, Jan

Jan DEJMEK (* 4. 7. 1941 Praha)herec. Nedokončil studium herectví na DAMU (1964–67) a nastoupil do angažmá v Severomoravském divadle Šumperk, odkud se po jedné sezoně vrátil do Prahy. Zde se připojil k souboru experimentální zájezdové scény Maringotka, kterou roku 1972 (krátce před jejím zrušením) opustil, aby nadále zůstal ve svobodném povolání. Debut před film. kamerou si odbyl jako představitel autentické postavy, četaře Jana Kubiše, jednoho z atentátníků na zastupujícího říšského protektora Heydricha v Čechově tendečně zpracovaném okupačním dramatu Klíč (1971). Všechny další herecké úkoly v následujících filmech plnil už jen v bezejmenných epizodních roličkách dělníka (Svatba bez prstýnku, 1971), zatčeného vesničana (Cesty mužů, 1972), kolotočáře (Vrať se do hrobu, 1989), rybáře (Volná noha, 1989), nosatého chlápka (Dynamit, 1989) a opilce (Divoká svině, 1989). Na tv. obrazovce se objevil např. v díle Pinkertonova detektivná agentura ze seriálu Dobrodružství kriminalistiky (1989).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!