V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DEBORSKÁ, Netta

Netta DEBORSKÁ (* 16. 2. 1918 Vídeň, † 16. 7. 2002 Plzeň)  – herečka; manželka herce J. Kostky a matka herečky Zory Kostkové (* 1952), nevlastní matka P. Kostky. Vyrůstala v Kladně v rodině obchodníka a přestože jí oba rodiče i strýc (bohatý velkouzenář z Prahy) vytýčili obchodní dráhu, už od dětství toužila stát se herečkou. V šestnácti letech utekla z domova k vesnické kočovné společnosti. Díky otcově finanční podpoře studovala soukromě herectví u Anny Suchánkové, zpěv u J. Konstantina a tanec u Marty Aubrechtové, která ji roku 1935 přijala do baletního souboru Velké operety v Praze. V letech 1936–40 působila v div. společnostech Vladimíra Housy a Františka Grabingera. Jako sólistka operety byla v letech 1942–49 angažována v Olomouci, Kladně, Plzni, Opavě a Ostravě. Od roku 1949 byla členkou činohry plzeňského Divadla J. K. Tyla. Zde naposled vyšla na jeviště už jako host v Maryši ještě roku 1997. V českém filmu zanechala jen malu stopu, když drobné role hrála ve snímcích Usměvavá zem (1952), Zelené obzory (1962), Na koho to slovo padne… (1979) a v krátkometrážní agitce Přiznání Václava Urbánka (1954). V 50. letech často natáčela s plzeňským rozhlasem. Naposled se na film. plátno vrátila krátce před svou smrtí, epizodní bezjmennou roličkou, zato v oskarovém snímku Kolja (2002).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!