V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DAVIDOVÁ, Hana

Hana DAVIDOVÁ (* 20. 7. 1943 Praha, † 23. 5. 2006 Praha)herečka; dcera komunistického politika Václava Davida (1910–1996) a bývalá manželka letce a kosmonauta Vladimíra Remka (* 1948), matka herečky Anny Remkové (* 1980). Po absolvování DAMU (1964) získala angažmá v Divadle S. K. Neumanna v Praze, jehož členkou byla řadu let. Filmování se poprvé zúčastnila díky epizodce v Čechově historickém dramatu Pochodně (1960). Upozornila na sebe hned následující rolí mladé energické pracovnice velké textilky Jany Mikešové, hrdinky závěrečné povídky Stromky z Blumenfeldova triptychu Strakatí andělé (1964). Po odmlkách se ještě párkrát vrátila před kameru, aby vedlejšími postavami podepřela tendenční díla normalizační kinematografie (Tobě hrana zvonit nebude, 1975; Vítězný lid, 1977; Náhodou je príma!, 1987) objevovala se v tv. seriálech (Nejmladší z rodu Hamrů, 1975; Dnes v jednom domě, 1979; Sanitka 1984; Gottwald, 1986; Přísahám a slibuji, 1990) či jen doplnila mozaiku protagonistů (Černá punčocha, 1989). Paradoxně nejlepší film jí přinesla až polistopadová kinematografie, epizodkou Dášiny matky ze Šteindlerovy  černé komedie Díky za každé nové ráno (1993).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!