V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DAVID, Zdeněk

Zdeněk DAVID (* 12. 7. 1955 Trutnov, † 16. 3. 2009 Praha, sebevražda)  – herec. Pochází z rodiny stavebního inženýra a ekonomky. Vyučil se kuchařem a po vojně vystudoval večerně gymnázium. Před absolvováním hereckých studií na DAMU (1984) hostoval v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého a po škole hostoval v Činoherním klubu a v Rubínu. Před kamerou sbíral zkušenosti v různých komparsech a jeho prvními skutečnými rolemi byl vojín-kuchař Burda ve Strnadově vojenské komedii Kluci z bronzu (1980) a student v Soukupově kriminálním příběhu Láska z pasáže (1984). Menšími úlohami přispěl ještě např. do filmů Mravenci nesou smrt (1985), Cena medu (1986), Čas sluhů (1989), Šeptej (1996), Zdivočelá země (1997), Báječná léta pod psa (1997) a Mazaný Filip (2003). Na obrazovce jsme ho mohli spatřit kromě seriálů (Malý pitaval z velkého města, 1982; Dobrodružství kriminalistiky, 1992; Draculův švagr, 1996; Zdivočelá země, 1997; Hotel Herbich, 1998) také v řadě pohádek, inscenací a tv. filmů, mj. Třináctery hodiny (1991), Husarská čest (1991), Periférie (1996), Falešné obvinění (2003), Bankrotáři (2003) či Návrat zbloudilého pastýře (2004).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!