V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DANÍČKOVÁ, Sylva

Sylva DANÍČKOVÁ (* 10. 4. 1935 Mladá Boleslav)  – konferenciérka, herečka, spisovatelka a redaktorka. Pochází z intelektualní a umělecky orientované rodiny. Do svých deseti let vyrůstala u prarodičů (dědeček byl lékař) v Dolním Bousově. Základy jazykového vabavení získala na francouzském gymnáziu v pražských Dejvicích. Během studia historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1953–59) začala hrát ve filmu a díky jazykovým znalostem byla angažována (spolu s V. Thielovou a Z. Procházkovou) jako konferenciérka Laterny magiky pro bruselské EXPO 58. S Latenou pak spolupracovala do roku 1968, současně vystupovala v Semaforu (Šest žen Jindřicha VIII.), účinkovala v Černém divadle Jiřího Srnce (1964–65) a publikovala v kulturních periodikách (Zítřek, Literární novinyKultura ad.). Od poloviny 50. let do poloviny 60. let se objevila v desítce filmů, většinou však jen v drobných rolích, např. dívka s pletením na schůzi (Muž v povětří, 1956), laborantka (Roztržka, 1956), studentka (Dům na Ořechovce, 1959), letuška (Letiště nepřijímá, 1959), průvodkyně (Páté oddělení, 1960) a tv. hlasatelka (Kdyby tisíc klarinetů, 1964). Divákům utkvěla především postavou dispečerky Barborky zvané Pusinka v satirické komedii J. Macha Florenc 13,30 (1957). Po sovětské okupaci ji postihl zákaz činnosti v médiích. Později získala literární zkušenosti v Krátkém filmu a rozhlase (autorka rozhlasových pohádek), vydělávala si překládáním pro Lyru Pragensis a od roku 1990 působí v redakcích kulturních periodik (Forum, Prostor, Telegraf, Most, Akademický bulletin), v roce 1992 nastoupila do tiskového oddělení Akademie věd jako redaktorka Akademického bulletinu. Sama je autorkou novely Zahrada v pondělí, cestopisu Opeřeného hada viděti (1974), knihy rozhovorů s vědci Skrytá poselství vědy (2009) a několika překladů (Stendhal, Richard Bach).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!