V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DÁŇA, Michael/Michal

Michael/Michal DÁŇA (* 1949 Praha)architekt a dětský herec. Na přelomu 50. a 60. let byl obsazen do pěti filmů (Kruh, 1959; Dařbuján a Pandrhola, 1959; Osení, 1960; Ledové moře volá, 1961; Králíci ve vysoké trávě, 1961) a krátkometrážního Pozor, volá liška.... (1962) jako představitel klukovských rolí, především malých synků nebo mladších sourozenců ústředních hrdinů. Posléze vystudoval architekturu s akademickým titulem a své profesi se věnuje především v oblasti tv. tvorby, kde nejprve na výpravě jako architekt pracoval v ČST (Žebravý student, 1980; Zločin v obrazárně, 1984; Brundibár, 1990; Bubáci pro všední den, 1995; Rabín a jeho Golem, 1995) a poté se podílel na pořadech komerčních televizí Prima (Carusošou, Pípšoubazar) a Nova (seriál Pojišťovna štěstí, 2005).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!