V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DADÁK, Otakar

Otakar DADÁK (* 16. 12. 1918 Brodek u  Nezamyslic, okres Prostějov, † 8. 4. 1992 Brno)herec. Základy herectví získal na Státní konzervatoři v Brně (1941) a první profesionální zkušenosti sbíral na jevišti Zemského divadla v Brně (1941) a Východočeského divadla v Pardubicích (1941–45). Po osvobození zakotvil v Brně, kde nejprve působil ve Svobodném divadle a od roku 1950 byl dlouholetým členem Státního divadla až do odchodu do penze (1979), kde ztvárnil desítky rolí zahraničního i domácího repertoáru, včetně titulních (Cyrano z Bergeracu, Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata, dále Racek). Do služeb kinematografie se zapojil úlohami uvědomělých dělníků v budovatelských a sociálních dramatech Velká příležitost (1949), Cesta ke štěstí (1951) a Anna proletářka (1952). Mezi jeho hrdiny vyniká svou statečností, za kterou zaplatí vlastním životem, traktorista Vašek Zahrádka ve Slavíčkově okupačním dramatu Mordová rokle (1951). Zároveň hrál či četl komentáře u desítek dokumentárních budovatelských smínků (Za práci bezpečnou a radostnou, 1953; Od zrna k mouce, 1956). Od poloviny 50. let se před kamerou vyskytoval už jen sporadicky, objevil se např. ve filmech U nás v Mechově (1960), Poslední etapa (1962), Kdo hledá zlaté dno (1974), Horúčka (1975) a na plátně naposled v Keby som mal dievča (1976). Více prostoru mu tak dala obrazovka, kde je sice evidován sice jen v jednom seriálu (Konec dětských lásek, 1980), ale zato v řadě incenací a filmů zejména brněnského studia ČST (mj. Jdi za zeleným světlem, 1968; Štastný Jim, 1969; Domácí strava je domácí strava, 1978; Odchod bez řádů, 1982; Světlo z temnot, 1982; Soudce a drahokam, 1983; Kněžna Libuše, 1985; Pozvání na zámek, 1991), a to včetně tv. záznamů div. her (Racek, 1976; Nasredin, 1984).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!