V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČUŽNA, František

František ČUŽNA (* 28. 11. 1926 České Budějovice)herec. Bez odborného školení, jen s ochotnickou zkušeností nastoupil roku 1948 profesionální div. dráhu v Táboře, kam se po jedné sezoně, kterou strávil ve Slaném, roku 1950 vrátil. Opět tady nevydržel dlouho. Od roku 1951 vystřídal krátkodobá angažmá na dalších oblastních scénách po celé republice (Šumperk, Pardubice, Karlovy Vary, Varnsdorf), až roku 1962 zakotvil v libereckém Divadle F. X. Šaldy, kterému zůstal věrný téměř dvacet let. Od poloviny 60. let sporadicky hrál také ve filmech epizodní figurky: pan Kubálek (Dva tygři, 1966), pán na ulici (Bylo čtvrt a bude půl, 1968), příslušník VB (Kateřina a její děti, 1970), textilní dělník (Pavlínka, 1974), sklář (Střepy pro Evu,1978), železničář (Kalamita, 1981; Tichý společník, 1988), vrátný (Prokletí domu Hajnů, 1988), sborista (Člověk proti zkáze, 1989) a venkovan Ruda (Zvláštní bytosti, 1990). Kupodivu žádná databáze neuvádí jeho účast na tv. obrazovce.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!