V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČUNDERLÍKOVÁ, Andrea

Andrea ČUNDERLÍKOVÁ (* 6. 5. 1952 Praha)  – herečka a manažerka; manželka rockového hudebníka Ladislava Kleina (* 1944), někdejšího člena skupiny Olympic, a matka tenistky Sandry Kleinové (* 1978). Ze strany otce, komerčního inženýra, má slov. kořeny. Absolvovala střední ekonomickou školu a pak působila jako film. a tv. herečka ve svobodném povolání. Před kamerou začínala dětskými epizodními rolemi ve filmech Vysoká zeď (1964), Káťa a krokodýl (1965), Volejte Martina (1965) aj. Svou zajímavou tváří lemovanou dlouhými černými vlasy zaujala režiséra E. Schorma natolik, že ji obsadil ve svém film. přepisu stejnojmenné knihy Ivy Hercikové Pět holek na krku (1967) do hlavní role patnáctileté Nataši, procházející pubertálními komplexy opuštěnosti a beznaděje. Příznivý ohlas filmu jí zajistil další hlavní ženskou roli patnáctileté Jiřky, citově rozkolísané mezi dvěma chlapci (Petr Kronďák a Jaroslav Bradáč), v Hanibalově prázdninovém milostném příběhu pro mládež Malé letní blues (1967). Po několika menších nebo dokonce epizodních rolích (Farářův konec, Královský omyl, Zabil jsem Einsteina, pánové) následovaly opět větší postavy křehkých, smutných a zraňovaných dívek, které pokorně snášejí své rodinné a milostné trable: půvabná slečna Elis v povídce Konec vše napraví ze Schmidtovy adaptace povídek Vladislava Vančury Luk královny Dorotky (1970), studentka maloměstského učitelského ústavu Lenka Doubravová v Novákově okupačním dramatu Poslední ples na rožnovské plovárně (1974), neteř správce hřebčince (L. Munzar) v Novákově příběhu z prostředí pohraničníků Na konci světa (1975), královna Černého moře v pohádce K. Kachyni Malá mořská víla (1976), či Dana v Jirešově psychlogickém snímku Útěky domů, (1980). Se zajímavějšími hrdinkami se setkala ve slov. filmech Orlie pierko (1971), Dolina (1973) a Rača, láska moja (1977). Všechny její film. role však v očích diváků zcela zastínila postava zamlklé ošetřovatelky Iny, jejíž trýznivý milostný vztah s ambiciózním ženatým lékařem (J. Abrhám) později vyústí v jejich stejně problematické manželství ve třech řadách původně Dietlova seriálu Nemocnice na kraji města (1978, 1981, 2003). Od 80. let vystupuje s Prozatímním osvobozeným divadlem F. R. Čecha. Po roce 1989 začala pracovat jako manažerka pro vztahy s veřejností v poradensko-obchodních firmách. Na film. plátno se po dlouhé odmlce vrátila ve snímku USA natáčeném na Slovensku (Uprising/Povstání, 2001).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!