V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČOČKOVÁ, Helga

Helga ČOČKOVÁ provdaná Matulová (* 26. 11. 1941 Ostrava)  – herečka; bývalá manželka slovenského filmového režiséra Juliuse Matuly (* 1943). Odmalička navštěvovala v Ostravě recitační a div. kroužky a hrála dětské role v tamním rozhlasovém studiu a Státním divadle. Neúspěšně se hlásila na chemickou průmyslovku, ale při zkouškách na DAMU uspěla hned napoprvé. Těsně před absolutoriem byla roku 1962 ze školy vyloučena kvůli incidentů na studentském majálesu. Rok a půl pak pracovala jako elektrikářka v Pozemních stavbách v Ostravě, než mohla školu dokončit. Dalšího půldruhého roku natáčela v NDR hudební film Nichts als Sünde/Nic než hřích (1965). Od roku 1967 byla členkou činohry Národního divadla v Praze, kde během šestadvaceti sezon vytvořila přes šedesát nepříliš význačných rolí. Již v prvním ročníku DAMU debutovala před kamerou epizodkou dívky okradené v samoobsluze ve snímku J. Krejčíka o narušené mládeži Probuzení (1959). V rychlém sledu pokračovala většími rolemi Rozárky v Čechově historickém dramatu z počátků dělnického hnutí u nás Pochodně (1960) a hlavní dívčí postavou venkovské mládežnice Elišky Janíčkové v Novákově komedii ze současné vesnice Žalobníci (1960). Po boku O. Nového hrála jazzem posedlou dceru vážného profesora hudby v Makovcově hudební komedii Dva z onoho světa (1962) a současně vytvořila zcela odlišnou úlohu tragédií poznamenané mladičké Lízy v Brynychově okupačním dramatu Transport z ráje (1962). Její maturantka Drahuše byla protagonistkou Pinkavova filmu pro mládež Neobyčejná třída (1964). Často se objevovala v detektivkách (Strach, 1963; Alibi na vodě, 1965; Smrt za oponou, 1966; Partie krásného dragouna, 1970; Motiv pro vraždu, 1974) a v dobrodružných příbězích (Rukojmí v Bella Vista, 1980). Po sňatku se slov. režisérem J. Matulou (1983), kdy užívala jméno Matulová, vytvořila v jeho psychologicky laděných filmech vedlejší ženské party inženýrky ze severočeské chemičky (Kariéra, 1984), servírky a milenky hlavního hrdiny (Muž na drátě, 1985) a matky (Hauři, 1987; Stupně poražených, 1988). Několikrát jí připadla role učitelky (Indiáni z Větrova, 1979; Rebelová, 2001; tv. seriál Josef a Ly, 2004). Diváci ji znají z dlouhé řady tv. inscenací (Ohnice, 1969; Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, 1978) a ze seriálů (Hříšní lidé Města pražského, 1968–69; 30 případů majora Zemana, 1974–79), mezi nimiž má pro ni výsadní postavení Nemocnice na kraji města (1978, 1981) díky její úloze Ireny Štrosmajerové, nezdárné dcery svérázného doktora (M. Kopecký).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!