V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČÍŽKOVSKÝ, Václav

Václav ČÍŽKOVSKÝ (* 8. 6. 1964 Praha)herec a producent; bratr herečky E. Čížkovské. Po maturitě začal studovat Vysokou školu ekonomickou, kterou však záhy opustil, aby se věnoval divadlu. Dva roky vystupoval v Branickém divadle pantomimy v mim-session B. Hybnera, pracoval jako asistent v Krátkém filmu Praha, publikoval rozhovory s herci v časopisech a působil jako statista v Národním divadle. Roku 1986 byl přijat na DAMU, kde během čtyřletého studia herectví účinkoval na pražských jevištích (Divadlo Na zábradlí, Volné spojení režisérů), v televizi (Stopy ve skle, 1987) i ve filmu, kde se objevil v epizodních i větších rolích, např. ve snímcích Antonyho šance (1986), Bony a klid (1987), Čekání na Patrika (1988), Čas sluhů (1989), Zvláštní bytosti (1990) a Tankový prapor (1991), z nichž asi nejpopulárnější byl vojín Tekely zvaný Šány v komedii Copak je to za vojáka… (1987). Na obrazovce se ještě objevil v inscenaci Sama uprostřed noci (1989) a filmu Uctivá poklona, pane Khon (1993).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!