V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČÍŽKOVSKÁ, Eva

Eva ČÍŽKOVSKÁ (* 11. 10. 1965 Praha)  – herečka; sestra herce V. Čížkovského. Od dvou let se věnovala scénickému tanci pod vedením tanečnice a pedagožky Jarmily Jeřábkové (1912 až 1989). Po maturitě na pražském gymnáziu Budějovická vystudovala herectví na DAMU (1990). Už během studií účinkovala v Národním divadle, televizi (Odpouštím ti, tatínku, 1985; Lásky na zítřek, 1986; Hodina angličtiny, 1987; Slepá je noc, 1988; Otravný víkend, 1988; seriál Chlapci a chlapi, 1988) a ve filmu, kde se objevila např. ve snímcích Jonáš II aneb Jak je důležité míti Melicharovou (1988), Stupně poražených (1988), Divoká srdce (1989), Království za kytaru (1989),  Ta naše písnička česká II (1990), Discopříběh č. 2 (1991) a Nexus (1993) a po delší odmlce se na plátně jako asistentka Lamrová ve filmu Bastardi (2010). V posledních letech se víc uplatňuje na jevišti (Divadlo Bez zábradlí, Divadlo Metro) a v televizi (seriály Největší z Pierotů, 1990; Hříchy pro diváky detektivek, 1995; Život na zámku, 1995; Hospoda, 1996–97; Ordinace v růžové zahradě, 2004–05) a incenacích (Dick Whittington, 1993; Silvestr s dědou, 1997; Kabát, 1999). Rovněž se věnuje dabingu a konferování různých společenských akcí.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!