V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČERVENÁ, Arnoštka/Erna

Arnoštka/Erna ČERVENÁ (* 1900, † 12. 9. 1985)příležitostná filmová herečka; manželka kabaretiéra Jiřího Červeného (1887–1962). Filmaři si jí povšimli a začali obsazovat až v jejím pokročilém věku. Po epizodních rolích paní Volfové z tragikomedie J. Suchého Nevěsta (1970) a hlídačky v muzeu z Schulhoffovy detektivky Osud jménem Kamila (1974) zazářila úlohou senilní, věchýtkovité a uječené babičky na pojízdné posteli v Troškově bláznivé komedii z jihočeské vesnice Slunce, seno, jahody (1983). Mozaiku svých svérázných film. babek rozšířila ještě o slečnu Houdkovou ze smutné komedie V. Chytilové Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983), o starou hraběnku v Troškově historickém dramatu Poklad hraběte Chamaré (1984) a o babičku v hořké komedii V. Olmera Co je vám, doktore? (1984).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!