V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČERNÝ, Vladimír/Vlado

Vladimír/Vlado ČERNÝ (* 21. 6. 1951 Bratislava)slovenský herec. Ještě před absolvováním studia herectví na bratislavské VŠMU (1976) hrál v Poetickém souboru Nové scény (1974–81), poté byl dlouholetým členem činohry Nové scény a hostoval i na jiných bratislavských scénách (Štúdio S). Od roku 1995 je ředitelem Divadla Astorka-Korzo '90 (v Divadle na korze hostoval už za studií). V div. kreacích se zaměřuje na výraznou kresbu typu a charakteru, převážně s tendencí ke komediálnímu umocnění či karikatuře a je mu blízká poetika groteskního realismu. Často ale ukázal složitější a mnohoznačnější výraz. Z jeho div. postav to byl mj. Jepichodov (Višňovýsad), Sganarel (Don Juana), statkář Manilov (Mrtvéduše), Kleant (Tartuff) či doktor Astrov (Strýček Váňa). Před kamerou debutoval ve filmu P. Bielika Jánošík (1962), kde představoval titulního hrdinu v dětském věku. Pak hrával ve slov. filmech vesměs svérázné, vyhraněné typy, buď směšné, či poznamenané charakterovými vadami. Tři role má i v českém filmu, byť u slov. režisérů. Julius Matula ho obsadil do povídky Víkend z kriminálního triptychu Motiv pro vraždu (1974), jako mladíka Petra Cyrila, jehož dívku Věru (Z. Studenková) znásilnil soused z chatové osady (I. Prachař). Opět v Matulově krimi Muž na drátě (1985) hrál podporučíka VB Bajgara, vyšetřujícího bankovní loupež, do níž se nešťastně zaplete její svědek (J. Bartoška). Pomocníka kata Mydláře (M. Kňažko) ztělesnil v Lutherově životopisném filmu o lékaři Jeseniovi Svědek umírajícího času (1990) i jeho seriálové verzi Lekár umierajúceho času (1984). Jeho herecký potenciál využívá slov. televize v řadě inscenací, filmů i seriálů. V posledních letech ho obsazují také čeští filmaři do menších rolí: otec zabité dívky Věry (D. Nvotová) ve Šteindlerově kriminálním filmu Perníková věž (2002), šífař v Chlumského černé kriminální komedii Prachy dělaj člověka (2006) a MUDr. Fehér v koprodukčním válečném dramatu téhož režiséra Nedodržený slib (2008).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!