V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČERNÝ, Vítězslav

Vítězslav ČERNÝ (* 1. 7. 1922, † 4. 8. 1986 Praha)  – filmový herec. Bez hereckého školení, zato v intencích komiky F. Černého a s pověstí pražské rázovité figurky impozantního tělnatého zjevu a bodrého projevu se stal od poloviny 50. let, kdy debutoval na plátně pod dohledem režiséra J. Macha jako jeden z čertů v Drdově pohádce Hrátky s čertem (1956) a občan v Blumenfeldově detektivce Zlatý pavouk (1956), oblíbeným představitelem epizodních rolí ve filmu, kde se mezi jeho šesti desítkami vesměs brýlatých hromotluků nejčastěji vyskytují postavičky hostinských, výčepních a číšníků (Florenc 13,30, 1957; Pochodně, 1960; Spadla s měsíce, 1961; Lucie, 1963; Skok do tmy, 1964; Klec pro dva, 1967; Velikonoční dovolená, 1971; Smrt na černo, 1976; Smrť pána Golužu, 1982), řezníků („Pane, vy jste vdova!“, 1970; Adéla ještě nevečeřela, 1977), dělníků a řemeslníků (Zatoulané dělo, 1958; Případ Lupínek, 1960; Černá dynastie, 1962; Červená kůlna, 1968), zřízenců, závozníků, stěhováků a kulisáků (Zámek pro Barborku, 1962; Zločin v dívčí škole, 1965; Odvážná slečna, 1969; Zítra to roztočíme, drahoušku…!, 1976) a jadrně halasných tlouštíků, ať už jako pasažérů různých dopravních prostředků (O věcech nadpřirozených, 1958; Tři přání, 1958; Mezi námi zloději, 1963; Dobrodružství s nahým klukem, 1964) nebo hostů a návštěvníků restauračních a veřejných zařízení (Morálka paní Dulské, 1958; Taková láska, 1959; Probuzení, 1959; Můj brácha má prima bráchu, 1975; Holka na zabití, 1975). Několikrát před kamerou oblékl historické kostýmy vojáků a strážných (O medvědu Ondřejovi, 1959; Bláznova kronika, 1964; Šíleně smutná princezna, 1968). Stěžejní kreací jeho herecké dráhy byla titulní úloha kata v Juráčkově swiftovském podobenství Případ pro začínajícího kata (1969). A naposled se na plátně objevil jako prodavač losů v komedii Příště budeme chytřejší, staroušku! (1982) Množství obdobných vesměs anonymních figurek vytvořil také v televizi jak v inscenacích a filemech (mj. Čert a Káče, 1970; Jablko, 1979; Šéfe, to je věc, 1982; Tažní ptáci, 1983), tak v seriálech (mj. Eliška a její rod, 1966, Píseň pro Rudolfa III., 1968; Pan Tau, 1969–74; Taková normální rodinka, 1971; Chalupáři, 1975; Žena za pultem, 1977; Stříbrná pila, 1978; Dnes v jednom domě, 1979; Dynastie Nováků, 1982; Rozpaky kuchaře Svatopluka, 1985).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!