V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČERNÝ, Karel

Karel ČERNÝ vl. jm. Karel Walter, psal se též K. V. Černý, K. W. Černý a Karel Valtr-Černý (* 12. 12. 1892 Praha, † 13./16. 3. 1945 Praha)  – herec, divadelní režisér a spisovatel; manžel filmové historičky Marie Benešové (1916–2003). Pocházel ze Žižkova, kde jeho matka provozovala obchod. Nejdřív se chtěl věnovat opeře, učil se v Pivodově pěvecké škole, ale ještě během studia odešel k činohře a vstoupil k venkovské div. společnosti M. Procházkové-Malé a pak k souboru Frýdovu. Roku 1914 opustil jeviště a stal se na rok havířem v moravsko-slezských dolech. Pak se opět připojil k venkovským společnostem, ale záhy byl angažován ke stálému divadlu v Ostravě, kam se ještě dvakrát vrátil po kratších intermezzech v Brně a Praze (Městské divadlo na Královských Vinohradech). Za nacistické okupace byl členem činohry Národního divadla v Praze. Film ho zaměstnal až na sklonku jeho života (1937–45), kdy docílil v 37 filmech největších úspěchů především postavami elegantních, vysoce postavených mužů, jejichž důstojnou tvář zdůrazňovala bělost vlasů a přesně střiženého kníru. Nejčastěji hrál velkopodnikatele, továrníky a ředitele (Jarka a Věra, 1938; Dědečkem proti své vůli, 1939; Muž z neznáma, 1939; Vy neznáte Alberta, 1940; Hotel Modrá hvězda, 1941; Těžký život dobrodruha, 1941; Valentin Dobrotivý, 1942), lékaře a primáře (Ideál septimy, 1938; Její hřích, 1939; Humoreska, 1939; Zlatý člověk, 1939; Baron Prášil, 1940; Druhá směna, 1940; Kluci na řece, 1944), statkáře a sedláky (Cestou křížovou, 1938; Dvojí život, 1939) a starosty a radní (Lízin let do nebe, 1937; Malí velcí podvodníci, 1938; Rozina sebranec, 1945). Vrcholnou, dramaticky vyhrocenou kreaci předvedl v úloze zlého a chamtivého chodského sedláka Tomáše Záhoře, který svým lakotným jednáním způsobí rodinnou tragédii, v dramatu V. Wassermana Boží mlýny (1938). Psal rovněž drobné verše a prózy a svůj umělecký život zobrazil v románu Případ herce Haltera (1943).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!