V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČERNÝ, Jan

Jan ČERNÝ (* 21. 2. 1878 Sadská, † 3. 3. 1944 Praha)herec. Obdobný typ rázovitých figurek, které ztvárňoval na jevišti pražské Arény, vytvořil také ve čtyřech desítkách filmů. Nejprve natočil 4 němé filmy, vesměs u režiséra V. Binovce: předseda soudu (Odplata, 1920), hostinský (Poslední radost, 1921), po boku S. Marwille se objevil v Románu boxera (1921) a vyzkoušel si i oblíbenou figuru komorníka (Vyznavači slunce, 1925), anebo sluhu, které sehrál ještě mnohokrát u rozličných režisérů (V. Slavínský, J. Sviták, G. Hašler, M. Frič, V. Kubásek, K. Lamač, S. Innemann, Otakar Vávra, Miroslav Cikán, V. Borský, J. Rovenského, L. Brom, J. A. Holman ad.), v komediích, melodramatech ad. žánrech (Ulička v ráji, 1936; Děvče z předměstí aneb všechno vyjde na jevo, 1937; Nevinná, 1939; Tulák Macoun, 1939; Čekanky, 1940; Madla zpívá Evropě, 1940; Maskovaná milenka, 1940; Píseň lásky, 1940). Vytvářel také ramena zákona počínaje policií, přes různé funkce u soudu až po žalářníka (Jeden z milionu, 1935; Král ulice, 1935; Lojzička, 1936; Kariéra matky Lízalky, 1937; Batalion, 1937; Švanda dudák, 1937; Výdělečné ženy, 1937; Bílá vrána, 1938) a oblékl si i unifomu železničáře (Svatební cesta, 1938), hotelového vrátného (Slečna matinka, 1938) či frak vrchního (Jiný vzduch, 1939). Hned dvakrát si zahrál na znalce obrazů (Studentská máma, 1935 a Bílá jachta ve Splitu, 1939), byl divák (Slávko nedej se, 1938), dramaturg (Bláhový sen, 1943), člen kvarteta (Okénko do nebe, 1940), ale také klenotník (Bláhové děvče), lékař (Hlídač č. 47, 1937; Srdce na kolejích, 1937; V pokušení, 1938), učitel (Lízin let do nebe, 1937) úředníček či sekretář (Světlo jeho očí, 1936; Valentin Dobrotivý, 1942), ale i továrník, ředitel či radní (Nebe a dudy, 1941; Turbina, 1941; Městečko na dlani, 1942). V koprodukčním snímku francouzského režiséra Duviviera Golem (1936) si zahrál hvězdáře Keplera. Jeho role přitom sahaly od bezejmených epizod (Prosím pane profesore, 1940), přes menší i vedlejší roličky holič Hanák (Klatovští dragouni, 1937) či role velkostatkář Josef Rameš (Dvojí život, 1939).

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!