V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČERNÝ, František

František ČERNÝ (* 2. 7. 1904 Praha, † 18. 1. 1963 Praha)  – herec. Po ukončení měšťanské školy v Nuslích se vyučil elektromontérem v Křižíkových závodech a zároveň vystupoval jako statista v nuselském Tylově divadle. Od roku 1922 vystupoval na jevišti profesionálně a v letech 1926–29 vystřídal řadu pražských činoherních i operetních scén (Tylovo divadlo v Nuslích, Komedia, Uranie, Na Slupi, Švandovo divadlo). Umělecký mezník v jeho herecké dráze přineslo angažmá v Osvobozeném divadle (1932–35) a Novém divadle (1935). Během okupace hrál v Divadle U Nováků a ve Švandově divadle. Od roku 1948 až do svého odchodu (1962) byl členem Divadla Umění lidu Praha-Karlín, respektive Hudebního divadla v Karlíně. Jako rozený figurkář srdečné a hubaté bodrosti, mluvčí zdravého lidského rozumu, ale i vyznavač nevzrušeného klidu, vychytralosti a furiantství s prohřešky proti paragrafům patřil od poloviny 20. let také k nejobsazovanějším hercům před kamerou (8 němých a 86 zvukových filmů). Díky své korpuletní, ale velmi pohyblivé postavě a humornému temperamentu vytvářel rázovité komické postavičky, nejčastěji kuchařů (Pobočník Jeho Výsosti, 1931; Hej-Rup!, 1934; Holka nebo kluk?, 1938), hostinských (Revisor, 1933; Nezlobte dědečka, 1934; Haškovy povídky ze starého mocnářství, 1952; Poslušně hlásím, 1957), vrchních, číšníků a vinárníků (Důvod k rozvodu, 1937; Přítelkyně pana ministra, 1940; Pražský flamendr, 1941; Parohy, 1947), ale také hostů v restauracích, barech a hotelích, na různých banketech, obvykle velkých jedlíků (Děvčátko, neříkej ne!, 1932; Svět, kde se žebrá, 1938; Její hřích, 1939; Nevinná, 1939; Veselá bída, 1939; Host do domu, 1942; Hostinec „U kamenného stolu“, 1948). Další početnou skupinu tvoří reprezentanti zámožných podnikatelů, továrníků a bankéřů (Její lékař, 1933; Dokud máš maminku, 1934; Tvoje srdce inkognito, 1936; Vy neznáte Alberta, 1940), zazobaných měšťanů, starostů a radních (Ve dvou se to lépe táhne, 1928; Peníze nebo život, 1932; U nás v Kocourkově, 1934; Hvězda z poslední štace, 1939; Řeka čaruje, 1945; Divotvorný klobouk, 1952; Vzorný kinematograf Haška Jaroslava, 1955). Mezi jeho lidičkami se nacházejí také např. strážníci (Uličnice, 1936; Přednosta stanice, 1941), vězni (To neznáte Hadimršku, 1931; Dobrý voják Švejk, 1956) a hudebníci (Jindra, hraběnka Ostrovínová, 1933; U svatého Matěje, 1939; To byl český muzikant, 1940). Z jeho předválečných postav vynikl dělník Bidon, člen závodního výboru továrny ze satirické komedie M. Friče podle VoskovcovyWerichovy div. hry Svět patří nám (1937) a lékař Rozum z adaptace Drdova stejnojmenného románu Městečko na dlani (1942) V. Binovce. Stabilní popularitu u mnoha generací si udržuje zejména dvěma úlohami, jimiž sekundoval J. Werichovi: prohnaný alchymista Jeroným Alessandro Scotta, vlastním jménem Jan Skoták, v historické komedii M. Friče Císařův pekař – Pekařův císař (1951) a královský kuchař v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král… (1954).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!