V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŽID, Ladislav

Ladislav ŽID (* 27. 6. 1928 Mirotice, okres Písek)  – herec. Jevištní kariéru zahájil v souboru pražského Ústředního divadla čs. armády, respektive Divadla na Vinohradech (1955–62), poté působil na oblastních scénách v Šumperku (1962–63) a Příbrami (1963–64 a 1965–68). Jednu sezonu tančil v Čs. souboru písní a tanců (1964–65 a později získal angažmá jako činoherní herec Laterny magiky (1968–74). Od roku 1974 působil ve svobodném povolání. V českém filmu zanechal stopu v podobě epizodních rolí, které vytvářel od poloviny 60. let v titulech nejrůznějších žánrů a zaměření: příslušník poříčního oddílu (Alibi na vodě, 1965), pan France (Lidé z maringotek, 1966), důstojník (Větrné moře, 1973), oddávající úředník (Hvězda padá vzhůru, 1974), velitel požárníků (Jen ho nechte, ať se bojí, 1977), technik (Píseň o stromu a růži, 1978) a zatím naposledy řidič v tragikomedii K. Kachyni Blázni a děvčátka (1989). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2008).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!