V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŽENÍŠKOVÁ, Erna

Erna ŽENÍŠKOVÁ (* 28. 4. 1915 Praha, † 7. 9. 1994 Praha)příležitostná filmová herečka; vnučka malíře Františka Ženíška (1849–1916) a sestra herečky M. Ženíškové. Vyrůstala jako čtvrtá z pěti dcer inženýra Julia Ženíška, výhradního dovozce a prodejce automobilů značky Ford pro celé Rakousko-Uhersko. Vystudovala Vyšší dívčí školu ve Vršovicích a krátce působila jako manekýna ve známém módním salonu Hany Podolské. Pro film ji objevil H. Haas přes její malou dcerku Janu, kterou s režisérem J. A. Holmanem vybrali za představitelku jednoročního dítěte do komedie Děvčata nedejte se! (1937). Plastičnost Ernina plachého a oduševnělého obličeje (jemná tvář s výraznýma, světlýma očima a tmavými vlasy) a fotogeničnost celého jejího zjevu však okouzlily samotného Haase natolik, že ji v tomto snímku místo původně zamýšlené J. Šejbalové obsadil po svém boku do hlavní ženské role svobodné matky Lidky. Ještě téhož roku se na plátně objevila v dalších dvou Haasových filmech, ovšem již v pouhých epizodkách: jedné z dívek v penzionátu v komedii Kvočna (1937) a zdravotní sestry ve zfilmování Čapkova div. dramatu Bílá nemoc (1937). Tím její jednoroční film. kariéra skončila a po zbytek života se věnovala péči o rodinu s pěti dětmi.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!