V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŽEMLA, Eduard

Eduard ŽEMLA (* 13. 8. 1944 Praha, † 13. 5. 1983 Praha)  – herec. Absolvoval DAMU (1966), jevištní kariéru začínal v Divadle J. K. Tyla v Plzni (1966–69), odkud přešel do Divadla Jaroslava Průchy na Kladně (1969–78) a od roku 1978 byl v angažmá tehdejšího Divadla Vítězného února v Hradci Králové až do své předčasné smrti. V českém filmu debutoval úlohou stewarda v Polákově filmu Pan Tau v cirkusu (1972) a novináře ve Vorlíčkově krimi Smrt si vybírá (1972). Následovala větší role zdravotníka a vedoucího Mirka v Hanibalově dětském příběhu Údolí krásných žab (1973) a naposledy ho filmografické materiály připomínají v epizodě podporučíka VB ve Skalského psychologickém dramatu Hřiště (1975). Na obrazovce se objevil v tv. filmech a inscenacích, nezřídka tendenčně zaměřených (Lidé na křižovatce, 1971; Jak to bylo v únoru, 1972; Krysy, 1972; Okno ještě svítí, 1973; Bláznova smrt, 1973; Třináctá legenda, 1977; Poslední koncert, 1979), v pohádce Čert na zemi (1975) a v seriálu Pan Tau (1969–74). Nahrával také mluvené slovo na gramofonové desky a účinkoval v rozhlase.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!