V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŽELENSKÝ, Karel

Karel ŽELENSKÝ vl. jm. Karel Drápal (* 25. 1. 1865 Ostrovačice, okres Brno-venkov, † 30. 11. 1935 Zbraslav u Prahy)  – dramatik, překladatel, herec, divadelní režisér a ředitel; otec herců D. ŽelenskéhoL. Želenské. Vyučil se v Brně typografem, ale roku 1884 zanechal řemesla a odešel k Choděrově div. společnosti. Všestrannou div. průpravu mu zajistila rychle střídaná angažmá u div. společností (F. Pokorný, V. Braun, V. J. Suk, K. Stocký, E. Zöllnerová), hrál v Pištěkově Vinohradské aréně v Praze, Národním divadle v Brně (1892–94) a od roku 1894 u Vendelína Budila v Plzni. Roku 1896 se stal členem činohry Národního divadla v Praze (od roku 1916 oficiálně veden i jako režisér), kde setrval do ledna 1928. Herec urostlé, štíhlé, trénované postavy, jasné tváře s klenutým a výrazným nosem a pronikavýma očima, s hrdě vztyčenou hlavou s tmavými, zvlněnými vlasy byl ideálně disponován pro typy ušlechtilých hrdinů idealistického, spasitelského a romantického gesta. Prokázal však vlohy i pro role intrikánů, rozeklanců, zloduchů a přetvařujících se pozérů, při jejichž interpretaci usiloval o psychologickou analýzu. Obsáhl velmi rozsáhlý repertoár velkých figur světových i domácích dramatiků (největší úspěch dosáhl jako Hjalmar Ekdal v Ibsenově Divoké kachně). Po odchodu z naší první scény založil vlastní cestující div. společnost, jednu sezonu (1929–30) byl ředitelem Východoslovenského národního divadla v Košicích, roku 1931 zřídil v Praze ve Vršovicích Jiráskovo divadlo. Jeho plány pozdvihnout div. kulturu uváděním náročného repertoáru na vysoké inscenační úrovni často ztroskotaly. Byl mnohostranně veřejně činný, působil ve výchově ochotníků, angažoval se při řešení stavovských a sociálních otázek herců jako člen výboru a později i předseda Ústřední jednoty českého herectva a Svazu českého herectva. Psal a překládal hry i prózy a je autorem několika memoárových titulů a drobné prózy s div. tematikou (Vrah a jiné črty z hereckého života, 1903; O herectví a hercích, 1907; Umělci v županu, 1920; Komedie hrané a prožité, 1926), volně zapsal paměti Jindřicha Mošny Jak jsem se měl na světě (1909) a přispíval do mnoha časopisů. K jeho hereckému spojení s českou kinematografii došlo pouze jedinkrát, když ztvárnil titulní roli šíleného lékaře dr. Johna Smithe v detektivce Šílený lékař (1920), kterou natočil podle vlastního scénáře jeho syn Drahoš.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!