V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŽELENSKÝ, Drahoš

Drahoš ŽELENSKÝ vl. jm. Karel Drápal, pseudonym K. Šohard (* 23. 12. 1896 Praha, † 15. 2. 1959 Praha)herec a režisér; syn herce K. Želenského, bratr herečky L. Želenské, manžel operetní subrety Hany Zieglerové a herečky M. Želenské, otec herce Karla Želenského (1930-2007), herečky Lídy Želenská, dědeček loutkoherečky J. Prachařové a pradědeček herce D. Prachaře. Po soukromém studiu herectví (u otce a Marie Laudové-Hořicové) a zpěvu (u Emila Buriana) nastoupil roku 1913 angažmá u cestujících div. společností (J. Burda, J. Blažek), dále hrál v Pištěkově Vinohradské aréně (1914), Plzni (1915–17), Divadle Deklarace v Praze (1917–18), Švandově divadle (1918) a Uranii (1919). Během 20. let byl šéfem činohry v Olomouci a režisérem v Ostravě. Od roku 1929 se podílel hlavně na budování divadel na Slovensku: jako herec, režisér a ředitel Východoslovenského národního divadla v Košicích, dlouholetý herec, režisér české činohry i opery Slov. národního divadla v Bratislavě (1931–45) a režisér a umělecký šéf Nové scény v Bratislavě (1946–51). Současně pomáhal zakládat Dedinské divadlo (od roku 1949 ředitelem) a divadlo ve Zvolenu. Za pobytu na Slovensku pedagogicky působil na bratislavské konzervatoři a později na VŠMU. Roku 1952 se stal ředitelem Státního divadla v Ostravě, odkud v téže funkci přešel roku 1953 do Národního divadla v Praze, které řídil do odchodu do důchodu (1958). Dominantní okruh v obou sférách jeho činnosti tvořil zábavný repertoár v té době módních salonních a konverzačních her. Měl pro ně optimální předpoklady: přitažlivý mužný zjev, elegantní vystupování, schopnost lehké konverzace a příjemně zabarvený hlas. Galerii jeho postav doplňují mnohé kreace v inscenacích nejen bulvárních, ale i myšlenkově závažných her, které sám režíroval. Po roce 1938 se zřekl herecké práce a plně se věnoval režii. Do české kinematografie se zapsal jedinkrát, ale hned trojnásobně: po boku svého otce v roli šíleného lékaře a sestry jako bankovní úřednice hrál nezaměstnaného mladíka Freda Osborna v detektivce Šílený lékař (1920), kterou i sám režíroval podle vlastního scénáře na motivy oblíbeného seriálu o detektivovi Cliftonovi. O třicet let později se ještě objevil na plátně v epizodce budovatelského dramatu P. Bielika Priehrada (1950). Byl oceněn Řádem práce (1953) a titulem Zasloužilý umělec (1958).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!