V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŽELENSKÁ, Laura

Laura ŽELENSKÁ provdaná Třešňáková (* 26. 10. 1895 Plzeň, † 10. 2. 1969 Praha)  –herečka a dramatička; dcera herce K. Želenského a sestra herce D. Želenského, manželka herce a režiséra K. Třešňáka. Její vztah k divadlu formovalo rodinné prostředí. Profesionální hereckou kariéru zahájila v Lidovém divadle Deklarace na Žižkově (1916–22), které tehdy vedl její otec, v jehož cestující div. společnosti pak strávila následující tři sezony. Od poloviny 20. do poloviny 30. let prošla znovu pražskými div. scénami (Uranie, Akropolis a Tylovo divadlo). Na více než deset let zakotvila na Slovensku ve Východoslovenském národním divadle v Košicích, odkud se roku 1947 vrátila do Prahy jako členka nově ustaveného Divadla města Žižkova (v paláci Akropolis), po jehož zániku (1948) přijala angažmá v Městském oblastním divadle Kolín, kde jevištní činnost krátce nato ukončila (1950). Ve filmu debutovala ještě v němé éře jako bankovní úřednice Maud Simpsonová po boku otce a pod režijním vedením bratra v detektivce Šílený lékař (1920). Následovala hlavní role osudem stíhané Marty, o jejíž srdce marně usiluje trojice mužů v melodramatu J. Rovenského Děti osudu (1921). O nápadníky nemá nouzi ani její titulní hrdinka Mařenka Krušinová v Kmínkově zfilmování Sabinova operního libreta Prodaná nevěsta (1922). Jejím partnerem v roli Jeníka byl F. Smolík. Hrála i v nedochovaném filmu Křižovatky (1922), který ve vídeňských ateliérech natočil podle námětu J. Jenčíka scénograf F. Fiala. Kamera ji znovu zachytila až po téměř čtyřiceti letech v bezejmenné epizodce Delongova filmu Dům na Ořechovce (1959).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!