V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŽÁK, Radek

Radek ŽÁK (* 18. 6. 1968 Praha)  – herec. Absolvoval hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1988) a vystřídal angažmá v oblastních divadlech (Olomouc, České Budějovice, Pardubice). Do světa filmu ho uvedl režisér V. Drha, když mu svěřil výraznou vedlejší roli zlodušského černého prince Cypriána v rytířské pohádce O perlové panně (1997). Poté si zahrál ústřední postavu špičkového oštěpaře a básníka Lukáše Tanzvogela v Melounkově epizodě Vražda šeptaným slovem z filmu Začátek světa (2000) a zatím naposledy byl majitelem cestovky Na vlastní nebezpečí (2008). Uplatnil se i v tv. inscenacích, pohádkách a filmech (Arrowsmith, 1997; Zkřížené meče, 2000; Zvonící meče, 2001; Počkej, až zhasnu, 2002; Škodná, 2007) i seriálech (Druhý dech, 1988).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!