V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŽÁK, Jiří

Jiří ŽÁK (* 7. 12. 1936 Hradec Králové)herec, zpěvák, režisér a autor písňových textů a her. Vyučil se autoelektrikářem a po vojenské základní službě vystudoval herectví na JAMU (1962). Poté byl téměř čtyřicet let členem Městského divadla Příbram (1995–2000 i umělecký šéf), kde vytvořil přes 250 rolí širokého žánrového spektra v klasickém i moderním repertoáru domácích a světových autorů. Před kamerou debutoval úlohou jednoho z partyzánů v psychologickém dramatu K. Kachyni z konce 2. světové války Kočár do Vídně (1966) a další epizodu milence hrál po boku J. Březinové v Mášově psychologickém dramatu Ohlédnutí (1968). Jeho filmografie se nejvíce rozrostla v 70. letech, kdy často hrál v normalizačních filmech režiséra A. Kachlíka: příslušník VB (Jezdec formule risk, 1973), dělník (Dvacátý devátý, 1974) a Mirek (Radost až do rána, 1979) a režisér ho pak odměnil i jedinou hlavní rolí stavbařského předáka Františka Pelanta v agitce Na koho to slovo padne… (1979). Méně exponované pak byly epizody ve filmech Jindřicha Poláka: zedník (Noc klavíristy, 1976), německý důstojník (Zítra vstanu a opařím se čajem, 1977) a garážmistr (Smrt stopařek, 1977). Hrál i v dalších kriminálkách: podporučík VB v Schulhoffově Diagnóze smrti (1979) či kriminalista v Schmidtově Koncertu (1980). Vybočením byla postava otce Pelče v dětském snímku Věry Plívové-Šimkové Krakonoš a lyžníci (1980) a rolička Frýborta v Sestřičkách (1983) K. Kachyni, který mu po delší odmlce znovu svěřil roli ajznboňáka (Blázni a děvčátka, 1989) a nájemníka (Městem chodí Mikuláš, 1993) a Jindřich Polák epizodu staršího pacienta (Kačenka a strašidla, 1992). Zatím naposled se v epizodní roli milionáře objevil v hrabalovské adaptaci Obsluhoval jsem anglického krále (2006) J. Menzela a jako MUDr. Buben v Troškově komedii Doktor od Jezera hrochů (2010). Na obrazovce účinkoval minimálně, mj. v inscenaci Dlouhé odpoledne (1969) a pak až seriálech Návštěvníci (1983), Vlak dětství a naděje (1985), Chobotnice z II. patra (1986) a znovu po dlouhé odmlce v Dokonalém světě (2010). Od roku 1980 se zabývá psaním písňových textů do div. inscenací a textů šansonů, které publikoval knižně pod názvem Písňové texty (2007). Je autorem několika pohádkových her. Nelze ho zaměňovat se stejnojmenným (ale o 10 let mladším) hercem Vinohradského divadla, který je rovněž publicistou, autorem řady knih (mj. o významných hercích) a překladatelem div. her, filmů a seriálů.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!