V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŽÁDNÍKOVÁ-VOLENCOVÁ, Zdeňka

Zdeňka ŽÁDNÍKOVÁ-VOLENCOVÁ (* 25. 10. 1974 Ústí nad Orlicí) herečka. Pochází z učitelské rodiny. Chodila do ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, od čtrnácti let navštěvovala dramatický kroužek a stala se členkou Divadla Jesličky. Po maturitě na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové, kde studovala jazykovou třídu, byla přijata na katedru loutkového a alternativního herectví na DAMU. Ještě než ji absolvovala (1998), stala se roku 1996 členkou pražského Dejvického divadla (Dvanáct měsíčků, Večer tříkrálový, Bratři Karamazovi, Příběhy obyčejného šílenství, Tři sestry). Širšímu okruhu diváků ji přiblížila zejména tv. obrazovka, kde vytvořila několik rolí v tv. inscenacích (Lékárníkových holka, 1996), pohádkách (O dobré a zlé vodě, 1997; Zkřížené meče 1997; O pyšném panovníkovi, 1998; Tajemství mořské panny, 1998; Kašpárkovy rolničky, 1999; Zvonící meče, 2000), účinkovala také ve dvou filmech americko-české produkce (Melting Glass, 2000; Anne Frank: The Whole Story/Anna Franková: Celý příběh, 2001). Největší popularitu jí už po řadu let zajišťovala role dcery Rubešů, poněkud potrhlé a smolovaté Ivanky Kučerové-Hruškové-Sýkorové v nekonečném seriálu Rodinná pouta (2004–06), respektive Velmi křehké vztahy (2007–08). Získala cenu Objev roku 2004 v divácké anketě TýTý. Na film. plátně se představila, když s V. Javorským hrála manžele Beznoskovi, rodiče šestnáctiletého Vaška, jednoho z trojice dospívajících hrdinů Macharáčkovy prázdninové teenagerské komedie Panic je nanic (2006). Zatím naposled se připomněla rolí Marie v Janákově historické komedii Ať žijí rytíří! (2009), mj. po boku své dcery Andrey. Založila Nadační fond Zdeňky Žádníkové na podporu projektů zpříjemňování prostředí dětských zdravotnických zařízení.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!