V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŽÁČKOVÁ, Lucie

Lucie ŽÁČKOVÁ (* 16. 2. 1978 Ostrava)herečka. Pochází ze sociálně slabé rodiny s několika vlastními i nevlastními sourozenci. Již během studia hudebně-dramatického oboru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kterou absolvovala roku 2000, hostovala v opavském Slezském divadle a ostravském Divadle Petra Bezruče, kam po maturitě nastoupila do angažmá. Už zde se profilovala tato černooká brunetka senzitivního zjevu i projevu v dosti vyhraněných charakterech moderního i klasického repertoáru (Laura ve Skleněném zvěřinci, Káča v Ústech Micka Jaggera, Nastasja Filipovna v Dostojevského Idiotovi). Roku 2005 přešla do ostravské Komorní scény Aréna (Na dotek, Polaroidy, Noc Tribádek, Talenty a ctitelé, Sen noci svatojánské), aby roku 2006 nastoupila do činohry Národního divadla v Praze, kde hraje na všech jeho scénách (Duše – krajina širá, Rock’n’Roll, Babička, Dva vznešení příbuzní). V Praze spolupracuje i s komorními scénami: Divadlem v Celetné (Trainspotting) a Divadlem v Řeznické (Tulení žena). Před kamerou debutovala ještě jako konzervatoristka epizodkou ve filmu K. Kachyni Hanele (1999). Upozornila na sebe až vedlejší úlohou temperamentní servírky Evy s problematickými milostnými vztahy v Šulíkově hořké sociální komedii Sluneční stát (2005) a jako herečka Lucie představující div. postavu Lízy v Zelenkově neobvyklém film. zpracování románu Dostojevského podle Schormovy dramatizace (Karamazovi, 2008). Zatím naposled se na film. plátně objevila v hořké komedii Zoufalci (2009) debutující Jitky Rudolfové. Uplatňuje se i na tv. obrazovce (Macharáčkova povídka Pošťácká z triptychu Trosečníci 2002; Každý den karneval, 2005; Opravdová láska, 2007; Na vlky železa, 2010), kde hrála i v zahraniční produkci The Question of God: Siqmund Freud a C. S. Lewis (2004).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!