V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŽÁČEK, Jakub

Jakub ŽÁČEK (* 18. 3. 1975 Vlašim)herec; syn básníka Jiřího Žáčka (* 1945) a výtvarnice Evy Žáčkové (* 1942). Od dvou let vyrůstal v Praze. Během studia na Střední umělecké škole ve Frýdlantu–Liberci založil s kamarády Krátké a úderné divadlo, které existuje dodnes (Přespříliš štědrý večer, Zadarmo ani kuře nehraje, Jáma a divadlo ad.). V uměleckém vzdělávání pokračoval v Praze: Duncan Centre, Konzervatoř Jaroslava Ježka a absolvoval katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU (2003). Poté čtyři roky působil v brněnském HaDivadle (Ignáciův vzestup, Madhouse I–IV., Ruská ruleta, Incident, Smlouva, Lidská tragikomedie, Tři sestry, Hrdinové, Bouře 2) a hostoval i na pražských scénách: v Divadle Archa (Ruce z mozaiky, Století touhy, Něžné knoflíky), v Minoru (Ubu králem) a v Divadle v Dlouhé (Vějíř s broskvovými květy). Pod pseudonymy (Klaun Unesco, Krys Krystferson) vystupuje s Pánským pěveckým sdružením extrémního folklóru Krása a Sestry Medvědy. Účastní se též dalšího originálního hereckého projektu – komických vystoupení typu stand-up, v tv. stanice HBO pod titulem Na stojáka. Divákům v kině se představil nejprve v roličce detektiva ve Vorlíčkově rodinné komedii Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko (2001). Ovšem zviditelnila jej až postava homosexuálního stavebního inženýra Otakara, který v generační hořké komedii debutující Jitky Rudolfové Zoufalci (2009) bilancuje s několika kamarády a kamarádkami dosavadní život. Odlišnou polohu mu přinesla úloha policisty z protidrogového oddělení v Řehořkově dramatu o drogové závislosti Piko (2010). V jeho tv. tvorbě zatím převažují seriálové tituly (Strážce duší, 2003; Ulice, 2005; Letiště, 2006 a Comeback, 2008). Moderoval různé filmové, hudební a kulturní akce (Fresh Film Fest Karlovy Vary 2004–10, Slam poetry na Colours of Ostrava 2007, Big Brother Awards 2007, Ples Respektu a Divadla Archa, Souboj Gigantů).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!