V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZVONÍK, Jan

Jan ZVONÍK (* 15. 9. 1956 Brno, † 1. 6. 2012 Brno)  – herec. Pocházel z rodiny hudebníka. Touha dělat divadlo i sklon k uměleckému projevu ho přivedly nejdříve do experimentální školy při brněnské konzervatoři, odkud postoupil do baletního oddělení konzervatoře (činoherní nebylo tehdy otevřeno). Postupem času ho však stále více lákala činohra, proto nastoupil do 2. ročníku dramatického oddělení. Během studií hostoval v Divadle na provázku, od roku 1977 hrál v prostějovském Hanáckém divadle. Po ukončení školy se stal členem Státního divadla Oldřicha Stibora v Olomouci (1978–81), aby roku 1982 zakotvil v činohře Státního divadla v Brně, dnes Mahenově činohře. Jeho herectví charakterizuje sugestivní exprese a smysl pro kontrast, schopnost klást těsně vedle sebe emocionálně odlišné polohy, a vytvářet tak působivé napětí. Doménou jsou pro něho postavy vnitřně složité a problematické, zmítané protichůdnými zážitky, často zápasící s temnými vášněmi, hledající životní jistotu. Ve filmu debutoval rolí německého učedníka Franze v Kopřivově válečném dramatu Až do konce (1984) a poté hrál epizodu v koprodukčním česko-řeckém psychologickém snímku Podzimní návrat (2001) řeckého režiséra Georga Agathonikiadise. Na obrazovce ho mohli vidět diváci v pohádkách a tv. filmech brněnského i pražského studia ČST a ČT (mj. Archimedův zákon, 1982; Soudce a drahokam, 1983; Nasredin, 1984; Šahrazád, 1985; Případ žárlivého muže, 1986; Vražda v zastoupení, 1987; Bratr Paleček, 1989; Sen o bílém volu, 1991; Svlékání z kůže, 1991) a v seriálech Detektiv Martin Tomsa (1995) a Konec velkých prázdnin (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!