V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČERNÍK, Lubomír

Lubomír ČERNÍK (* 9. 10. 1924 Brno, † 30. 10. 1978 Brno)  – herec a hudebník; syn skladatele a sběratele lidových písní Josefa (Joži) Černíka (1880–1969). Po absolvování herectví na DAMU (1950) nastoupil do dvouletého angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě, poté měl angažmá v Těšíně. Od poloviny 50. let ale už působil výhradně na brněnských scénách (Městské divadlo mladých, Divadlo Julia Fučíka), zejména jako jeden z hereckých protagonistů Satirického divadla Večerní Brno, kde vynikl též jako zpěvák, kytarista a textař. S filmováním se poprvé seznámil prostřednictvím epizodky brigádníka v budovatelském dramatu K. M. Walló Veliká příležitost (1949). Poté se objevil v satiře O kolečku, peru a vařiči (1950). S velkými časovými odstupy doplnil své kinematografické konto ještě o vedlejší role lékařů (Život pro Jana Kašpara, 1959; Znamení Raka, 1966), pana Kabáta (Den pro mou lásku, 1976) a policejního rady (Deváté srdce, 1979). Vedle toho spolupracoval s rozhlasem a psal také do brněnské Rovnosti.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!